สินค้า

Our main emphasis is quality service remaines to the "Servicing and Maintenance" to Forklift Truck of all makes and models.

 • อุปกรณ์รถยก

  อุปกรณ์รถยกเป็นเครื่องมือที่ออกแบบให้ใช้งานร่วมกับรถยก ในการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ “งารถยก” ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสามารถใช้งานได้กับการ “ยกและย้าย”22

 • แบตเตอรี่รถยกไฟฟ้าและเครื่องชาร์ต

  แบตเตอรี่รถยก (Traction Battery) เป็นส่วนประกอบของรถยกที่มีราคาสูงที่สุดในตัวของรถยกไฟฟ้า

 • รถยกและรถลากพาเล็ต

  รถยกฟอคลิฟท์เป็นรถงานที่ออกแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโดยมีงาเป็นอุปกรณ์หลัก เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของในบริเวณใกล้เคียงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง

 • งานเช่ารถยก

  การเช่าช่วย “ขจัดหรือลดค่าใช้จ่าย” รวมถึงการลดปริมาณของงานและทรัพยกรบุคคลของผู้เช่าได้เป็นอย่างดี

 • ยางรถยก

  ยางตันรถยกใช้แทนยางลมและยางเรเดียลได้เป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาเรื่องยางแตกหรือลมยางน้อย

 • งานขาย

  จำหน่ายทั้งรถใหม่และรถใช้แล้ว จำหน่ายอุปกรณ์รถยก แบตเตอรี่รถยก ยางล้อรถยก และอะไหล่รถยก มีทั้งสินค้าใหม่และมือสอง

 • งานบริการและซ่อมบำรุง

  ช่างบริการของบริษัทฯ ทั้งที่ประจำอยู่ภายในบริษัทฯ และช่างบริการเคลื่อนที่ ล้วนเป็นช่างที่มีประสบการณ์ ได้รับการทบทวนและอบรมในข้อมูลใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ

 • อะไหล่รถยก

  BFC มีสต๊อคสินค้าที่มีคุณภาพสำหรับสินค้ายี่ห้อหลักๆที่มีจำหน่ายในประเทศเกือบทุกยี่ห้อ และมุ่งหวังให้เป็นแหล่งบริการเบ็ตเสร็จในแหล่งเดียวสำหรับท่าน ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ “รถยก”

Our partnerships

Our long-term relationships with industry-leading companies deliver high-value products & services to our customers.