อุปกรณ์รถยก

อุปกรณ์รถยกเป็นเครื่องมือที่ออกแบบให้ใช้งานร่วมกับรถยก ในการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ “งารถยก” ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสามารถใช้งานได้กับการ “ยกและย้าย”

อุปกรณ์รถยก

อุปกรณ์รถยก เป็นเครื่องมือที่ออกแบบให้ใช้งานร่วมกับรถยก ในการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ “งารถยก” ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสามารถใช้งานได้กับการ “ยกและย้าย” วัสุดทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ (แต่ไม่ทั้งหมด) โดยมี “ความยาว” “ความกว้าง” และ “ความหนา” เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ต้องนำมาพิจรณาประกอบในการเลือกซื้อ

อุปกรณ์รถยกอื่นๆ นอกเหนือจาก “งารถยก” ล้วนเป็นอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบเป็นพิเศษ เหมาะสมกับประเภทหรือชิ้นงาน ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม อุปกรณ์ดังกล่าวนี้มักมีน้ำหนักค่อนข้างมาก ความสามารถในการยกน้ำหนักของรถยกจะสูญเสียส่วนหนึ่งไปกับการที่ต้องยกน้ำหนักของตัวอุปกรณ์นี้ด้วย นอกจากนั้นยังต้องสูญเสียไปกับการที่ “จุดศูนย์ถ่วง” ของต้วรถยกต้องเปลี่ยนไป ดังนั้นแม้รถยกที่มีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่นี้ แม้ไม่มีชิ้นงานที่ต้องยกอยู่ด้วยก็ตาม การขับเคลื่อนรถยกก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะขณะนั้นรถยกก็กำลังยกอุปกรณ์ชิ้นนั้นอยู่ ดังนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่อย่างนุ่มนวน และต้องใช้ความเร็วต่ำเป็นพิเศษในขณะที่ทำการเลี้ยว

BFC เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์คุณภาพชั้นนำจากประเทศ อิตาลี่ และ เกาหลี มีให้เลือกใช้แตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม อุปกรณ์เฉพาะงานหรือต้องการสั่งทำเป็นกรณีพิเศษนั้น สามารถผลิตได้เพียงมีข้อมูลของชิ้นงานที่ต้องการยก

รูปอุปกรณ์ตามที่จะเห็นต่อไปนี้ เป็นเพียงบางส่วน และนำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

 

CLAMPS
Bale Clamp (Non-Side Shifting Type)
Bale Clamp (Independent Arm Moving Type)
Bale Clamp (Side Shifting Type)
Carton Clamp (Side Shift Type)
Fork Clamp (Non- Shifting Type)
Turn A Load Clamp
Turn A Load Clamp (With Side Plate)
180 Degree Tippling Drum Clamp (Non-Side Shifting Type)
360 Degree Inverta Push Clamp
2-4 Drum Clamp (Non-Side Shifting Type, Side Shifting Type, Rotating Type
Drum Handler

FORK POSITIONER

PAPER ROLL CLAMP
360 Degree Paper Roll Clamp (Fixed Short Arm, Positioned Short Arm)
ROTATOR (ROTATING FORK)
360 Degree Rotating Fork (Direct transmission type)
360 Degree Rotating Fork (Heavy duty type)

SPECIALTY PRODUCTS
Hinged Fork
Hinged Bucket
Blade Bucket
Load Stabilizer
Load Stabilizer (4 fork)
Load Extender
Load Push
Wood Grapple
Hinged Wood Grapple
Coil Upender (Non-Side Shifting Type)
Digital Weight Indicator
Forward Dump Bucket

 

Our partnerships

Our long-term relationships with industry-leading companies deliver high-value products & services to our customers.