ยางรถยก

ยางตันรถยกใช้แทนยางลมและยางเรเดียลได้เป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาเรื่องยางแตกหรือลมยางน้อย

ยางรถยก

ยางตันรถยกใช้แทนยางลม และยางเรเดียลได้เป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาเรื่องยางแตกหรือลมยางน้อย ซึ่งมีผลทำให้รถยกต้องหยุดการทำงานไปในช่วงนั้น แต่ก็มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า และมีผลถึงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและเพิ่มเติมการซ่อมบำรุงให้กับตัวรถยกแต่ก็เห็นได้อย่างไม่คอยชัดเจนนัก ในกรณีที่ใช้งานบนพื้นที่ที่ไม่ค่อยจะราบเรียบ แต่ในปัจจุบันนี้ยางตันรถยกได้พัฒนาลดปํญหาดังกล่าว ให้ยางรถยกมีส่วนประกอบของยางจำนวน 3 ชั้น เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับยางมากยิ่งขึ้น

ยางตันมี “เจลาย” (“J” Line) เป็นเส้นบนขอบยาง บอกถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนยางใหม่หากหน้ายางสึกลึกถึงเส้น “เจลาย” (“J” Lind) ดังกล่าว

รถยกเป็นรถใช้งานในลักษณะ ยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของ วิ่งช้าและมีน้ำหนักมากในตัวของมันเอง ดอกยางของรถยกแม้จะสึกหมดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าหมดอายุการใช้งาน ยังคงใช้งานต่อไปได้เป็นอย่างดีจนกว่าหน้ายางจะสึกลึกถึงเส้น “เจลาย” ดังกล่าว

ดอกยางช่วยเกาะยึดพื้นผิวดีกว่าการไม่มีดอกยางก็ต่อเมื่อรถยกใช้งานอยู่ในพื้นที่ลื่น เปียกแฉะเท่านั้น

อายุการใช้งานของยางตันรถยกนั้น หากใช้งานในสภาวะที่แตกต่างกัน จะมีอายุการใข้งานหรือความสึกหร่อไม่เท่ากัน เช่น การใช้งานใน

  • สภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน เช่น อุณหภูมิของความร้อน พื้นผิวของพื้นที่ใช้งาน อุปกรณ์รถยก วิธีการขับใช้งานรถยก
  • ความถี่ในการใช้งาน แม้จำนวนชั่วโมงการใชังานจะเท่ากัน แต่จำนวนวันในการใช้งานไม่เท่ากัน (จำนวนชั่วโมงการใช้งานต่อวันไม่เท่ากัน)  ความสึกหร่อก็ไม่เท่ากัน

อุตสาหกรรมบางประเภทต้องเลือกใช้ยางขาว เพื่อไม่ให้พื้นฝิวมีรอยด่างดำ บางอุตสาหกรรมต้องใช้ยางที่ทนความร้อนเป็นพิเศษ หรือยางล้อที่ทนต่อการใช้งานบนพื้นผิดที่เปื้อนน้ำมัน หรือ ป้องกันไฟฟ้าสถิต เป็นต้น ยางลัอรถยกเป็นวัสดุที่ใช้สิ้นเปรือง มีต้นทุนที่สูง แต่ราคาหรือต้นทุนต่อเส้นของยางรถยกนั้น ไม่สามารถตัดสินกันที่ราคาต่อเส้นถูกหรือแพงมากน้อยต่างกันแค่ไหน แต่ต้องตัดสินความถูกหรือแพงที่กันที่ “ต้นทุนต่อชั่วโมง” เมื่อใช้งานบนรถยกค้นเดียวกัน งานชนิดเดียวกัน และพนักงานขับรถยกคนเดียวกัน

ยางตันรถยกในแต่ละยี่ห้อ พัฒนาคุณภาพและผลิตเพื่อใช้งานน้อยชั่วโมงต่อวัน บ้างก็พัฒนาเพื่อความเหมาะสมกับจำนวนชั่วโมงการใช้งานต่อวันตามปรกติ บ้างก็ออกแบบให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานได้นานต่อเนื่องกับการทำงาน 2 หรือ 3 กะ ทางบริษัทฯมียางให้เลือกตามความเหมาะสมกับการใช้งานดังกล่าว

BFC จำหน่ายทั้งยาง OEM และยางคุณภาพอื่นที่ได้พิสูจน์แล้วโดยการใช้งานจริงผ่านจำนวนรถเช่าของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำมาเสนอให้กับลูกค้าโดยมีบริการถอดและใส่ยางอยู่ด้วย

Our partnerships

Our long-term relationships with industry-leading companies deliver high-value products & services to our customers.