รถยกและรถลากพาเล็ต

รถยกฟอคลิฟท์เป็นรถงานที่ออกแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโดยมีงาเป็นอุปกรณ์หลัก เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของในบริเวณใกล้เคียงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง

รถยกและรถลากพาเล็ต

รถลากพาเล็ทชนิดเดินหรือขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ลากสินค้าบนพาเล็ทที่ใช้กันใน คลังสินค้า อุตสาหกรรมการผลิต ห้างสรรพสินค้า และ ร้านค้าขายปลีก สำหรับสินค้าทั่วไป รวมถึงการการเคลื่อนย้ายสินค้าบนพาเล็ทในห้องเย็น และในอุตสหกรรมอาหารและยา ความสามารถในการยกเคลื่อนย้ายสินค้าบนพาเล็ทมีขนาดตั้งแต่ 500 กิโลกรัมไปจนถึง 5,000 กิโลกรัม มีทั้งวัสดุที่ทำด้วย เหล็ก เหล็กชุปสังกะสี และ เหล็กปลอดสนิม

รถยกฟอคลิฟท์เป็นรถงานที่ออกแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโดยมีงาเป็นอุปกรณ์หลัก เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของในบริเวณใกล้เคียงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ต่อมาได้มีการพัฒนาอุปกรณ์พิเศษสำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุในลักณะต้องใช้การหนีบ หมุน ประคองกันหล่น เป็นต้น ทำให้การทำงานสำเร็จลงได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย กล่าวได้ว่า รถยกฟอคลิฟท์เป็นรถงานที่จำเป็นที่จะต้องมีไว้ใช้ในเกือบทุกอุสาหกรรม และเป็นรถงานที่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เป็นอุปกรณ์สำคัญและช่วยลดต้นทุนสินค้า

บางกอกฟอคลิฟท์ (BFC) อยู่ในธุรกิจนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ทางบริษัทฯมีจำหน่ายทั้งรถใหม่ และ รถใช้แล้ว หลายขนาดในเรื่องน้ำหนักและความสูงในการยก รวมถึงรถซ่อมตรวจเช็คและทำสีใหม่ให้เหมือนเดิมทั้งคัน พร้อมเงื่อนไขการรับประกัน บนพื้อนฐานเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และขอนำเสนอเพียงบางส่วนใว้ณที่นี้เป็นเบื้องต้น

Our partnerships

Our long-term relationships with industry-leading companies deliver high-value products & services to our customers.