งานบริการและซ่อมบำรุง

ช่างบริการของบริษัทฯ ทั้งที่ประจำอยู่ภายในบริษัทฯ และช่างบริการเคลื่อนที่ ล้วนเป็นช่างที่มีประสบการณ์ ได้รับการทบทวนและอบรมในข้อมูลใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ

งานบริการและซ่อมบำรุง

ช่างบริการของบริษัทฯทั้งที่ประจำอยู่ภายในบริษัทฯ และ ช่างบริการเคลื่อนที่ ล้วนเป็นช่างที่มีประสบการณ์ ได้รับการทบทวนและอบรมในข้อมูลใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ และถือเป็นหลักการเบื้องต้นของบริษัทฯที่จะต้องทำเป็นประจำ

ลูกค้าใหม่ๆของบริษัทฯ รวมถึงลูกค้าประจำที่ใช้บริการของบริษัทฯมาแต่เริ่มแรก จะบอกท่านถึงความพึงพอใจและความรับผิดชอบของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี รวมถึงความใส่ใจ ความถูกต้องและสมเหตุผลในเรื่องของค่าบริการ และความรวดเร็วในงานซ่อมเพื่อให้รถยกของท่านกลับมาใช้งานได้ตามปรกติ

แผนงานซ่อมบำรุงตามระยะชั่วโมงงาน หรือ ตามระยะของวันเวลา สามารถจัดการได้ตามที่รุ่นและยี่ห้อของรถยกที่ได้กำหนดไว้ให้ หรือ สามารถเปลี่ยนแปลงและจัดแผนงานซ่อมบำรุงขึ้นใหม่ตามลักษณะการใช้งานของรถยกที่อาจมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ หรือใช้งานน้อยครั้งหรือน้อยชั่วโมงงานต่อวัน แผนงานซ่อมบำรุงดังกล่าวนี้จะช่วยลดปัญหาและหลีกเลี่ยงงานซ่อมใหญ่ที่ไม่ควรจะมี และเพื่อให้รถยกอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา ถ้าได้รับการซ่อมบำรุงตามแผนงานดังกล่าว

รถยกและค่าใช้จ่ายตามหลังในการซ่อม เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของท่าน บริษัทฯมุ่งหวังที่จะเป็นหน่วยงานหนึ่งของท่านในการช่วยลดต้นทุน ทั้งงานแก้ไขเฉพาะหน้าและการแก้ไขในลักษณะถาวร เพื่อให้รถยกของท่านกลับมาใช้งานได้ตามปรกติอย่างรวดเร็ว

Our partnerships

Our long-term relationships with industry-leading companies deliver high-value products & services to our customers.